Chi tiết bài viết

CHUYỂN ĐỒ TỐI CỬA HÀNG VÀNG SINH DIỄN 451 NGÔ GIA TỰ – TIỀN AN – BẮC NINH

Ngày đăng: 26/11/2018
NGÀY 25/11 CHUYỂN ĐỒ TỐI CỬA HÀNG VÀNG SINH DIỄN 451 NGÔ GIA TỰ - TIỀN AN - BẮC NINH

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI CÔNG TRÌNH: